Større og bedre

Sentrum karateklubb slår seg sammen med Nordnes karateklubb for å gi mulighet for en enda større satsing på karate i Bergen.

«En sammenslåing av klubbene gir oss flere instruktører, flere partier med karate og enda mer aktivitet i klubben», sier Espen Nordal, klubbens hovedinstruktør

Det er to erfarne klubber som nå slår seg sammen. Stiftet i henholdsvis 1986 og 1978 har klubbene vært en markant del av Bergens karate og kampsportmiljø i mange ti-år.

Espen Nordal er selv verdensmester i konkurranseformen kata.
Klubbens tekniske ansvarlige Kjell Gunnar Jacobsen har lang erfaring som landslagsutøver og hovedtrener for landslaget i karate og er eneste mannlige utøver fra Bergen som har kongepokalen i karate.

Samtidig som klubbene slåes sammen endres navn til Ikita karateklubb.

«Ikita karateklubb betyr levende karateklubb og symboliserer hvordan vi ønsker å fremstå som karateklubb og som treningsmiljø.» sier Espen

Sentralt i vår stilart er at treningen skal være helsebringende, og at vi skal ta vare på enkeltmennesket som karateutøver. Teknikker og stillinger vi bruker når vi trener er utledet av hva som er korrekt for kroppen og er basert på japansk filosofi og tankegang.

Kjerneverdiene i klubben er idrettsglede, mestring og respekt – utledet direkte av begrepet Ikita – og alt vi gjør i klubben skal være i tråd med disse verdiene. Vi har som visjon å fremstå som en levende klubb både for nærmiljøet og gjennom den positive effekten treningen har på medlemmene våre.

Ikita har også en dobbelt betydning, slik som mange japanske ord har, og betyr «gi mening». For oss som trener vår stilart av karate betyr Ikita at teknikkene vi utøver skal være praktiske og effektive selvforsvarsteknikker.

Ikita er derfor både et ord om symboliserer det å ta vare på og utvikle enkeltmennesket, samtidig som det skal gi en føring for hvordan karate skal utøves og trenes for at teknikkene skal være gode selvforsvarsteknikker.